Wzrost gospodarczy – szanse i zagrożenia.

Wzrost gospodarczy to proces, w którym bogactwo narodu wzrasta. Chociaż termin ten jest często używany w dyskusjach na temat krótkoterminowych wyników ekonomicznych, w kontekście teorii ekonomii ogólnie odnosi się do wzrostu bogactwa w dłuższym okresie. Wzrost gospodarczy oznacza wzrost realnego PKB – co oznacza wzrost wartości produkcji krajowej/wydatków krajowych.

Wzrost gospodarczy jest ważnym celem makroekonomicznym. Wzrost gospodarczy jest spowodowany rosnącym popytem i wzrostem zdolności produkcyjnych. Kluczowym czynnikiem umożliwiającym wzrost gospodarczy w długim okresie jest produktywność. Wzrost produkcji na pracownika jest kluczowym czynnikiem wzrostu gospodarczego.

Zalet wzrostu gospodarczego jest wiele. Wzrost gospodarczy jest ważny, ponieważ jest środkiem, dzięki któremu możemy poprawić jakość naszego standardu życia. Umożliwia nam również zaspokojenie wszelkich wzrostów populacji bez konieczności obniżania naszego standardu życia. Wzrost gospodarczy tworzy miejsca pracy i pomaga zmniejszyć bezrobocie. Bezrobocie pociąga za sobą koszty dla społeczeństwa, które są czymś więcej niż tylko finansowymi. Bezrobotni nie tylko tracą dochody, ale także stoją w obliczu wyzwań związanych ze zdrowiem fizycznym i psychicznym.
Wzrost gospodarczy umożliwia zmniejszenie absolutnego ubóstwa. Ubóstwo absolutne występuje wtedy, gdy dochód gospodarstwa domowego jest poniżej pewnego poziomu, co uniemożliwia danej osobie lub rodzinie zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych, w tym żywności, schronienia, bezpiecznej wody pitnej, edukacji, opieki zdrowotnej.

Wzrost gospodarczy tworzy pozytywne sprzężenie zwrotne. Wyższy wzrost zachęca firmy do inwestowania. Inwestycje są niezbędne w dzisiejszym świecie, samo zarabianie pieniędzy z podstawowego źródła dochodu nie wystarczy dla pełnego rozwoju.

Wzrost gospodarek wiąże się też z pewnymi negatywnymi efektami. Wśród nich najczęściej wymienia się np. inflację. Jeśli wzrost gospodarczy jest nie do utrzymania, po wysokim wzroście inflacji może nastąpić recesja. Jeśli wzrost jest niezrównoważony, możemy zaobserwować rosnący deficyt na rachunku bieżącym, ponieważ ludzie kupują więcej towarów importowanych.

Wyższe stopy wzrostu gospodarczego często skutkowały wzrostem nierówności, ponieważ wzrost może przynieść korzyści niewielkiej części społeczeństwa bardziej niż innym. Wystarczająca nierówność ekonomiczna może przekształcić demokrację w plutokrację, społeczeństwo rządzone przez bogatych. Duże nierówności w odziedziczonym bogactwie mogą być szczególnie szkodliwe, tworząc w efekcie ekonomiczny system kastowy, który hamuje mobilność społeczną i podważa równość szans.

Wzrost gospodarczy prowadzi do większego zużycia zasobów i zanieczyszczenia. Z tego względu coraz częściej mówi się o konieczności wprowadzania rozwiązań mających wspierać zrównoważony rozwój. Celem zrównoważonego rozwoju jest zrównoważenie naszych potrzeb gospodarczych, środowiskowych i społecznych, zapewniając dobrobyt teraz i przyszłym pokoleniom.

Zwiększanie tempa wzrostu gospodarczego od dawna jest głównym celem konwencjonalnej ekonomii i polityki. W dużym stopniu większość rozwiniętych gospodarek odniosła duży sukces w zwiększaniu produkcji gospodarczej. Jak dowiedziono w artykule, konsekwencje tego są różne.

Jesteś właścicielem nieruchomości w Rzeszowie? Wkrótce otrzymasz więcej pieniędzy https://www.echorzow.pl/wkrotce-wlasciciel-otrzyma-wiecej-pieniedzy-za-wywlaszczenie-z-nieruchomosci/.