Rozwód z orzekaniem o winie – co musisz wiedzieć?

Nieudane małżeństwo można zakończyć, zakładając sprawę rozwodową w sądzie. Sąd może rozwiązać małżeństwo na dwa sposoby: przez rozwód bez orzekania o winie lub rozwód z orzekaniem o winie. Pierwszy z rozwodów jest znacznie prostszy i szybszy. Problem następuje, gdy małżonkowie nie są ze sobą zgodni w sprawie rozwiązania małżeństwa. W takim przypadku to sąd jest zobowiązany ustalić, który z członków małżeństwa jest winny rozpadowi związku.

Rozwód z orzeczeniem o winie

Statystycznie w Polsce więcej małżeństw zostaje zakończonych rozwodem bez orzekania o winie. Orzekanie winy przez sąd jest bardzo trudne dla obojga z byłych partnerów, wpływając na nich psychicznie i emocjonalnie. Orzeczenie o winie może nieść za sobą dalsze konsekwencje. Sąd uznaje za winnego rozpadowi małżeństwa tego z partnerów, który swoim zachowaniem (umyślnym lub nieumyślnym) przyczynił się do rozpadu związku, naruszając obowiązki małżeńskie.

Trzeba pamiętać, że w przypadku rozwodu, nie ma strony bardziej lub mniej winnej. Partner, którego działania były jedną z wielu przyczyn rozpadu małżeństwa, zostaje uznany za współwinnego. Dzieje się tak, nawet jeśli działania drugiego partnera były znacznie cięższe.

Można wyróżnić następujące rodzaje rozwodu:

  • rozwód z winy obojga małżonków,
  • rozwód z winy męża,
  • rozwód z winy żony,
  • rozwód bez orzekania o winie.

Jakie są konsekwencje rozwodu z orzeczeniem o winie?

Każdy rodzaj rozwodu ma swoje wady i zalety, którego warto przedyskutować z psychologiem i adwokatem. Specjalistów, którzy pomogą w takich sprawach, można odnaleźć np. w Kancelarii Adwokackiej Adwokat Wilczyński i Partnerzy w Katowicach. Najważniejszą zaletą w rozwodzie z orzekaniem o winie jest nierówny podział majątku, możliwość dochodzenia o alimenty od winnego małżonka oraz satysfakcja strony wygranej. Nie zawsze udaje się uzyskać taki efekt. Decyzje o winie jednej ze stron nie muszą wpływać na nierówny podział majątku, a sąd nie zawsze musi zasądzić alimenty.

Ważne jest, że gdy małżonkowie są rodzicami, ich osobiste stosunki nie powinny w żaden sposób wpływać na stosunki rodzicielskie. Konsekwencje każdego z rodzajów rozwodu często trwają znacznie dłużej niż sam proces o rozwód.

Jak przygotować się do złożenia pozwu o rozwód z orzeczeniem o winie?

Najtrudniejszym elementem sprawy rozwodowej jest przygotowanie odpowiedniej dokumentacji. Koniecznie, do pozwu należy dołączyć skrupulatnie zebrany materiał dowodowy, który będzie niepodważalnie udowadniał i udokumentował winę drugiego małżonka (np. wydruki, zdjęcia, raporty detektywistyczne).

Powodów, na których można oprzeć swój pozew rozwodowy, jest naprawdę wiele. Najczęstszymi z nich jest zdrada małżeńska, brak wzajemnej pomocy, stosowanie środków odurzających, nadmierne spożywanie alkoholu lub niechęć do współżycia.

W zależności od sytuacji, dowody mogą mieć różną formę. Czasami odpowiednie będą zdjęcia lub filmy, w innych sytuacjach odpowiednia okaże się dokumentacja medyczna. Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, wszystko może być dowodem w sprawie, ponieważ katalog środków dowodowych jest otwarty.